Opšti uslovi iznajmljivanja vozila

Uslovi pod kojima iznajmljujemo vozila striktna su pravila i molimo da ih se pridržavate. Molimo vas
da pažljivo pročitate delove koji se odnose na vas, kao i da nas pozovete ukoliko je potrebno. Naši
službenici u svakom trenutku biće spremni da vam pomognu i razreše eventualne nedoumice
u vezi sa ovim uslovima.
Minimalno korišćenje usluga je 24h. Prekoračenje od 30 minuta se naplaćuje kao ceo dan.

Vozač

Vozač treba da ispuni sledeće uslove:
– Starost: najmanje navršena 21 godina a najviše 70 godina.
– Svi vozači moraju imati najmanje 2 godine vozačkog iskustva.
– Prilikom preuzimanja vozila Najmoprimac treba da ima važeću vozačku dozvolu i ličnu kartu. Kreditna kartica je OBAVEZNA.

Osiguranje

Cena najma uključuje Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrdjenog polisom obaveznog osiguranja.

Najmoprimac se može osigurati za štetu/kradju vozila plaćanjem Osiguranja za štete (CDW) i Osiguranja od kradje (TP).

U slučaju štete/kradje vozila, Najmoprimac nije otkupio puno osiguranje, već plaća učešće u šteti/kradji vozila do iznosa odredjenog cenovnikom.

Svaki slučaj oštećenja ili kradje vozila u toku najma, Najmoprimac je dužan da prijavi nadležnom organu Policije i da pribavi izveštaj o nezgodi, u suprotnom plaća puni iznos oštećenja/vrednosti vozila bez obzira na to što je kupio Osiguranje od štete ili Osiguranje od kradje.

U slučaju kradje vozila Najmoprimac je dužan da dostavi ključeve i kompletnu dokumentaciju vozila.

Osiguranje ne pokriva sledeća oštećenja, bez obzira na to što su kupljena gore navedena osiguranja:
– oštećenje guma, felni, krova i donjeg postroja vozila van registrovanog udesa
– oštećenja u unutrašnjosti vozila
– oštećenja motora usled nedostatka ulja
– oštećenja prouzrokovana usled nemarne vožnje i vožnje pod dejstvom alkohola, opojnih droga i ukoliko je vozilo minirano ili namerno zapaljeno
– oštećenja koja je načinio vozač koji nije upisan u Ugovor o najmu
– izgubljene/ukradene tablice, ključevi i saobraćajna dozvola.

Osiguranje vozila ne važi u Albaniji i na teritoriji Kosova.

Depozit i plaćanje

Depozit je obavezan, a visina depozita zavisi od dužine najma i kategorije vozila. Najam vozila može biti plaćen sledećim kreditnim karticama: VISA, American Express, Diners, MasterCard, Budget i DinaCard.

Porez

Sve cene najma su date sa PDV-om, koji iznosi 18% za Srbiju i 17% za Crnu Goru.

Prelazak granice

Za prelazak vozilom van granica Srbije i Crne Gore potrebna je pismena saglasnost Najmodavca.
Nije dozvoljeno vozilom ići u Albaniju i na Kosovo.